contador de visitas gratis

 

Jornada iXarop amb les Associacions
iXarop with the Associations

 

 En aquest apartat pots realitzar la Inscripció a la Jornada de presentació del projecte iXarop al mon associatiu del proper 13 de setembre del 2018 a les 18:00 al Recinte Modernista de la Santa Creu i Sant Pau, c/Sant Antoni Maria Claret, 167 xamfrà amb c/Cartagena.

Here you can register for the iXarop workshop for the Associations and everyone interested in learning more about iXarop project  on Septembrer the 13th in the modernist precinct of Santa Creu I Sant Pau.

          Programa iXarop amb les Associacions  - iXarop with the Associations Program 

  1.   Què és iXarop? - What is iXarop
  2.   iXarop al servei de la vostra associació - What iXarop can do for your association?
       
<<< Pica Pica>>>  -  <<< Snack break >>>

  3.   Tecnología per a la vostra associació - Technology for your association
  4.   Què he de fer com associació per formar part de iXarop - As an Association, what can I do to joint iXarop?
  5.   Què he de fer perquè hi participin els meus socis/simpatitzants - How can my members and/or sympathizers joint iXarop?
  6.   Precs i Preguntes - Questions

 

 La inscripció és gratuïta i personal per a cadascun dels assistents.

Inscription is free and unipersonal.

 Per tal d’actualitzar la base de dades de la Plataforma de iXarop i poder-vos fer arribar la informació més adequada al vostre interès, agrairem pugueu complimentar el formulari d'inscripció amb el màxim de dades possible.

To keep our data base updated and giving you the most relevant information we ask you to fulfill this form with the maximum data possible.

  Com arribar/Maps

 

 

 
 
Activitat Vull inscriure'm  
Presentació iXarop amb les Associacions  

*Desitjo inscriure'm com (mínim una opció):
Marca Centre de recerca Associació Simpatitzant Voluntari Professional sanitari Industria farmacèutica
Investigador Mitjà de comunicació

Pertanyo a la entitat:

Comentari i anotacions adicionals (Nom establiment sanitari o industria farmecèutica,dubtes,...):Necessitats especials:
Traducció llengua de signes Mobilitat reduïda Acompanyant Certificat assistència
   
 

DADES PERSONALS
Nom *
Cognoms * *
Email *
Mòbil *
Sexe
Data Naixement (dd/mm/aaaa)
Nacionalitat
Direcció
Població
Provincia
CP
País
TIPUS
Tipus interés Voluntariat iXarop Actes iXarop Rebre Novetats iXarop Signar un acord amb iXarop
DADES PROFESSIONALS
Empresa/Institució
Càrrec
   
 


iXarop amb les associacions
Accepto les condicions exposades anteriorment i desitjo reservar l'assistència.*
Desitjo rebre novetats i més informacions de iXAROP

Amb la col.laboració de:
With the collaboration of:
* La persona inscrita en nom propi i/o tutor/a de l'inscrit/a a la Jornada autoritza a iXarop a la publicació dels continguts generats en el marc de la jornada a la web, en xarxes socials i altres canals de comunicació de la plataforma. En cas que la persona inscrita no vulgui autoritzar aquesta gestió ens ho ha de comunicar per escrit a: info@ixarop.com

The person registered or their legal tutor authorizes iXarop to publish media content generated during the workshop in its web, social networks and other communication channels. If the person registered wishes to revoke this authorization, he or she will have to send an e-mail to info@ixarop.com

* Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) - Personal information legislation

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, se li informa que les dades de caràcter personal s'inclouran en el fitxer denominat “Usuaris”, el responsable dels quals és IXAROP. La finalitat del fitxer és la comunicació entre l'usuari i l'enviament d'informació rellevant i gestió integral. El titular podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del tractament mitjançant escrit dirigit a l'adreça electrònica: info@ixarop.com

According to article five of the organic law 15/1999, we inform you that your personal information will be added to a Data Base called “Usuaris” which is owned by iXarop. The objective of this Data Base is to send relevant information to our users. You can use your rights of access, rectification, cancelation and erasure  any time by sending an email at: info@ixarop.com