contador de visitas gratis


Jornada iXarop amb els Centres de Recerca
iXarop workshop with the Research Centers 

 En aquest apartat pots realitzar la Inscripció a la Jornada de presentació del projecte iXarop adreçada als Centres de Recerca i a totes les Persones amb un interès per conèixer el projecte iXarop del pròxim 3 de desembre del 2018 que celebrem al Recinte Modernista de la Santa Creu i Sant Pau, c/Sant Antoni Maria Claret, 167 xamfrà amb c/Cartagena.

Here you can register for the iXarop workshop for the Research Centers and everyone interested in learning more about iXarop Project  on December the 3th in the modernist precinct of Santa Creu I Sant Pau.

  La jornada comptarà amb les intervencions de Francesc Cayuela i Carles Checa com a integrants de l'Equip Directiu d'iXarop així com del Dr. Joan J. Guinovart antic Director de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i el Dr. Joan Comella actual Director del VHIR - Vall d'Hebron Institut de Recerca.

The workshop will be directed by Francesc Cayuela and Carles Checa, membres of iXarop board, Dr. Joan J. Guinovart  former director of l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) and Dr. Joan Comella actual Director of VHIR - Vall d'Hebron Institut de Recerca.

          Programa iXarop amb els Centres de Recerca -  iXarop with the Research Centers program
  1.   Què és iXarop? - What is iXarop?
  2.   iXarop al servei del vostre Centre de Recerca - What does iXarop offer to your Research Center?
    3.   Tecnología per al vostre Centre de Recerca - Technology for your Research Center
  4.   Què he de fer com a Centre de Recerca per formar part de iXarop - As a Research Center, what do I have to do to be part of iXarop?
  5.   Legalitat i acord de col.laboració - Collaboration agreement and legislation
  6.   Marques - Companies
  7.   Associacions - Associations
  8.   Difusió i sinèrgia - Communication and Synergies
  9.   Precs i Preguntes - Questions 
     


<<< Pica Pica>>>  - <<< Snack break >>>

 

 La inscripció és gratuïta i personal per a cadascun dels assistents.

Inscription is free and unipersonal

 Per tal d’actualitzar la base de dades de la Plataforma de iXarop i poder-vos fer arribar la informació més adequada al vostre interès, agrairem pugueu complimentar el formulari d'inscripció amb el màxim de dades possible.

To keep our data base updated and giving you the most relevant information we ask you to fulfill this form with the maximum data possible

     Com arribar/Maps 

 
 
Activitat Vull inscriure'm  
Presentació iXarop amb els Centres de Recerca  

*Desitjo inscriure'm com (mínim una opció):
Marca Centre de recerca Associació Simpatitzant Voluntari Professional sanitari Industria farmacèutica
Investigador Mitjà de comunicació

Pertanyo a la entitat:

Comentari i anotacions adicionals (Nom establiment sanitari o industria farmecèutica,dubtes,...):Necessitats especials:
Traducció llengua de signes Mobilitat reduïda Acompanyant Certificat assistència
   
 

DADES PERSONALS
Nom *
Cognoms * *
Email *
Mòbil *
Sexe
Data Naixement (dd/mm/aaaa)
Nacionalitat
Direcció
Població
Provincia
CP
País
TIPUS
Tipus interés Voluntariat iXarop Actes iXarop Rebre Novetats iXarop Signar un acord amb iXarop
DADES PROFESSIONALS
Empresa/Institució
Càrrec
   
 


Jornada iXarop amb els Centres de Recerca
Accepto les condicions exposades anteriorment i desitjo reservar l'assistència.*
Desitjo rebre novetats i més informacions de iXAROP

Amb la col.laboració de:
With the collaboration of:

* La persona inscrita en nom propi i/o tutor/a de l'inscrit/a a la Jornada autoritza a iXarop a la publicació dels continguts generats en el marc de la jornada a la web, en xarxes socials i altres canals de comunicació de la plataforma. En cas que la persona inscrita no vulgui autoritzar aquesta gestió ens ho ha de comunicar per escrit a: info@ixarop.com

The person registered or their legal tutor authorizes iXarop to publish media content generated during the workshop in its web, social networks and other communication channels. If the person registered wishes to revoke this authorization, he or she will have to send an e-mail to info@ixarop.com

* Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) - Personal information legislation

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, se li informa que les dades de caràcter personal s'inclouran en el fitxer denominat “Usuaris”, el responsable dels quals és IXAROP. La finalitat del fitxer és la comunicació entre l'usuari i l'enviament d'informació rellevant i gestió integral. El titular podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del tractament mitjançant escrit dirigit a l'adreça electrònica: info@ixarop.com

According to article five of the organic law 15/1999, we inform you that your personal information will be added to a Data Base called “Usuaris” which is owned by iXarop. The objective of this Data Base is to send relevant information to our users. You can use your rights of access, rectification, cancelation and erasure any time by sending an email at: info@ixarop.com